Reklamačný poriadok

 

Zákazník má právo reklamovať tovar z objednávky v lehote 24 mesiacov od doručenia tovaru Položky, ktoré môžu byť vrátené alebo vymenené musí spĺňať nasledujúce kritériá:

1. Pri preprave došlo k poškodeniu, zlomenie alebo znečistenia do 30 dní prijatia zásielky.

2. Položky boli doručené v nesprávnej veľkosti / farbe do 30 dní od doručenia zásielky.

3. neopotřebené a nepoužité položky, ktoré nesplnili vaše očakávania do 30 dní od doručenia.

4. Uplatnenie záruky v lehote 24 mesiacov od doručenia zásielky: Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady, prejaví ak sa vada v priebehu 24 mesiacov od prevzatia, je kupujúci oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia zásielky.

Právo na záruku sa nevzťahuje:

- na chyby vzniknuté bežným používaním

- nesprávnym použitím výrobku

- nesprávnym skladovaním

- na chyby vzniknuté mechanickým poškodením a opotrebením, živelnou pohromou (voda, piesok, oheň atď.)

- Reklamácia môže byť uplatnená ľubovoľným spôsobom, napríklad písomne ​​doporučeným listom alebo emailom na info@shoptik.sk